April 02, 2020

(Scroll down for Danish version)

Employees in Astralis Group have voluntarily agreed to reduce wages

Amid the global COVID19 challenge, the management, employees and most players of Astralis Group have entered a voluntary agreement to reduce salaries by up to 30%. 

The voluntary agreement has been entered in solidarity to secure the jobs for all employees in the organization and to avoid being forced to send any employees home on leave with governmental support.

Anders Hørsholt, CEO of Astralis Group comments:

- We are fortunate to operate in a digital industry where most activity can be maintained and even increased online, but like everybody else, we are dependent upon a thriving economy in the surrounding society and our shareholders.

- The fundamental strength of esports as a live- and broadcast product is obvious, however, the coming months will be a challenge for everybody, and in order to maintain a healthy business,  we have decided to reduce operational costs significantly.

- This has been achieved through general cost reductions across the organization, but mainly through a voluntary agreement entered by the management, everybody in the administration and most players to reduce overall salaries. The highest-paid will see a pay cut of 30% while junior employees will not be affected. Only a few players have yet to join the agreement, and I am very proud that we as a group demonstrate this kind of solidarity to keep a safety net under all our colleagues.

- This agreement leaves the organization fully intact and operational on all levels. We look forward to being able to normalize the situation and to show our full potential when the world returns to normal. I would like to thank everybody who voluntarily has contributed significantly to this solution, Hørsholt comments.

(DK) Ansatte i Astralis Group indgår frivillig, solidarisk aftale om reduceret løn

I kontekst af den globale COVID19-udfordring har ledelse, administration og de fleste spillere i Astralis Group indgået en frivillig aftale om en lønnedgang på op til 30%.

Aftalen er indgået på tværs af organisationen for at skabe jobsikkerhed i de kommende måneder uden at stille nogen uden for fællesskabet og for at sikre fuld driftskapacitet i en tid med øget interesse for aktiviteterne på tværs af hold og medier i Astralis Group. 

Anders Hørsholt, CEO hos Astralis Group kommenterer:

- Vi er heldige at operere i en digital industri, hvor de fleste aktiviteter kan bibeholdes og endda øges i det omfang, vi kan flytte turneringer og kampe online. Som alle andre er vi dog afhængige af en sund og levende økonomi i vores omkringliggende samfund og blandt vores interessenter. 

- Esportens fundamentale styrke som online, live- og broadcast-produkt er åbenlys, men de kommende måneder vil være en udfordring for alle og for at fastholde en sund forretning og den langsigtede strategi, har vi besluttet at reducere driftsomkostningerne i den kommende tid. 

- Dette er sket via en generel omkostningsreduktion på tværs af organisationen, men primært via en frivillig aftale om en solidarisk lønreduktion mellem alle i ledelsen og administrationen og de fleste spillere. Lønnen reduceres mest markant hos de højest lønnede, heriblandt alle i ledelsen, som bliver reduceret med 30%, hvorimod de lavest lønnede kun vil mærke en marginal lønnedgang eller slet ikke blive reduceret. Jeg er ekstremt stolt og fuld af anerkendelse over, at vi som gruppe kan vise denne form for solidaritet, og dermed holde et sikkerhedsnet under alle medarbejdere i en ellers svær tid for mange. 

- Aftalen betyder at vi som selskab og organisation er fuldt ud operationelle på alle niveauer, og der fokuseres på den korte bane 100% på at drive og videreudvikle vores online-produkter og -forretningsområder. Vi ser en markant stigende interesse fra seere og fans i øjeblikket, men det er ingen hemmelighed at vi, som alle andre, ser frem til mere normale tilstande, hvor vi også kan arbejde videre med analog og live-aktivering.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i organisationen, som på denne vis har vist solidaritet med kollegerne og en fælles front i forhold til at stå stærkest muligt, når verden bliver mere normal igen, runder Hørsholt af.

Astralis Group består på medie- og holdsiden af Origen (League of Legends), Future FC (FIFA) og Astralis (Counter-Strike).